Klasser og Divisioner - Baneløb og Hillclimb / Sprint 2016

 

Klasser, Divisioner og reglementer Baneløb sæson 2016

Reglement 2016 Baneløb
Baneløbsgruppen i HMS - Med forbehold for ændringer

 Historisk Sportsligt Reglement 2016    Youngtimer Sportsligt reglement 2016

 
Historisk Reglement for Danish Masters 2016


Teknisk Reglement 2016 Baneløb
Baneløbsgruppen i HMS - Med forbehold for ændringer


 Reglement 9 Tillæg 1 2016    Reglement 9 Tillæg 2 2016    Reglement 9-1 2016

 Reglement 9-2 2016    Reglement 9-3 for youngtimere 2016   
 Reglement 9-3 for youngtimere 2016 Rettelse maj 2016   


Historiske Klasser og Divisioner

 


HMS Banesportsgruppen

Mogens HøjKlasser og Mesterskabsregler Hillclimb/Sprint sæson 2016

 Mesterskabsregler MHS hillclimb 2016.pdf
Mesterskabsregler HMS Hillclimb & Sprint 2016
(174.81 KiB) Downloadet 75 gange

 

 VEDHÆFTEDE FILER

 Mesterskabsregler MHS hillclimb 2016.pdf
Mesterskabsregler HMS Hillclimb & Sprint 2016
(174.81 KiB) Downloadet 75 gange

 

Sikkerhedsregler for Hillclimb, Manøvre- og Specialprøver

 

Hej Alle
Så er sikkerhedsreglerne godkendt af Rallyudvalget.
Det er altså de krav vi stiller til sikkerhedsudstyr og personlig udrustning
ved alle årets arrangementer. Og der er en opdeling i A og B klasser.
Der kommer nogle redaktionelle rettelser når den endelige version udkommer
fra DASU og kravet til vægtindhold i brandslukkerne bliver justeret så det
matcher alle godkendt typer indhold 
God fornøjelse med læsningen.

Sikkerhedsudstyr ved hillclimb, manøvre- og specialprøver


A-klasser:
- Advarselstrekant 
- Sikkerhedsseler, minimum 3-pkt 
- FIA godkendte hjelme, tidligere FIA-godkendte hjelme med national forlængelse eller minimum nationalt godkendt (E, DS, SIS, SFS eller BS). Se også reglement 2 tillæg 10.
- Nødhjælpspakke, minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse 
- Brandslukker med manometer og minimum 2 kg nettoindhold, anbragt i kabinen eller bagagerum monteret jf. regl. 2 pkt. 253.7.4.3. 
- Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv. 

B-klasser:

- Advarselstrekant 
- Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse 
- Sideruder forsynet med antisplintfilm i henhold til reglement 2 art. 253.11 eller i henhold til historisk reglement. 
- Sikkerhedsbur overholder pkt 253.8 eller i henhold til det historiske reglement.
- Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv. 
- Ildslukkere i henhold til reglement 2 art. 253.7.3 sikkerhedsbestemmelser. Det kræves ikke, at der er monteret
  ildslukningssystem. Brandslukkere med manometer og minimum 4 kg nettoindhold, evt. fordelt på 2 slukkere,
  anbragt let tilgængeligt for såvel førstekører som andenkører. 
- FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato) 
- FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato) 
- FIA godkendte hjelme, tidligere FIA godkendte hjelme med national forlængelse eller nationalt godkendte hjelme. Ifølge Tillæg 10.
- FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal fremgå af broderet mærke i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er gældende. 

For både A- og B-klasser gælder følgende:
- Deltagere i åbne biler skal anvende hjelme samt briller af splintfrit materiale eller lukkede hjelme med visir.
- For biler i periode A-E, hvor der i henhold til det historiske reglement ikke er krav om styrtbøjle, anbefales det kraftigt at montere en sådan.

  Det præciseres, at deltagere med disse biler bør udvise ekstraordinær ansvarlighed under udøvelsen af konkurrencen.

 
 Reglement 3Reglement for hill climb, manøvre- og specialprøver 2016

 253 - Sikkerhedsbestemmelser 2016

 
Reglement 2 - Tillæg 10 - personlig sikkerhed 2016


HMS Vejsportgruppe
HMS klasserepræsentant

Søren Duun