Retningslinier ang. afmeldelse til et løb

rummykhans billede
8. oktober 2012 - 18:05 -- rummykhan

I forlængelse af diskution omkring et afbud her til løbet på Knutstorp skal vi blot her opridse på hvilket grundlag der kan ske tilbagebetaling af anmeldelsesgebyr.
Iht DASU Reglement 5 - 51.105 anses et stævne for påbegyndt ved åbning af Teknisk kontrol/Licenskontrollen.
Afbud skal ske til sekretariatet eller løbsledelsen inden dette tidspunkt.

HMS's praksis er overordentlig fair og lempelig set i relation til DASU's bestemmelser om tilbagebetaling (Reglement 5 - 52.205).

Mvh Baneløbsgruppen.