Træningsdag på Jyllandsringen - Bane/Hillclimb biler

28. februar 2018 - 12:55 -- finn

Træningsdag på FDM Jyllandsringen for både Bane og Hillclimb biler

HMS afvikler torsdag den 15. marts 2018 en træningsdag på FDM Jyllandsringen i tidsrummet fra kl. 13.15 til 17.15.

Træningen afvikles som trackday, og der er åben for deltagelse af både banebiler (excl. Formel) og Hill Climb biler.

Der er plads til max. 30 deltagere.

Deltagerne opdeles i 2 grupper, og der er 20 min. træningspas til hver gruppe. For at sikre, at støjkvoten ikke overskrides, kører den første gruppe i 20 min. hvorefter der er 10 min. pause. Derefter tager den anden gruppe over og kører i 20 min. osv. Planen kan ændres, såfremt støjkvoten overskrides.

Max. støj ved forbikørsel er 95 db. Såfremt enkelte biler støjer mere, kan det blive nødvendig med udelukkelse.

Deltagerne skal være i besiddelse af Bane licens. For Hill Climb biler dog kun R3 licens.

Sikkerhedsudstyr for banebiler er sædvanlige krav for både bil og fører. For Hill Climb både A- og B-biler kræves sikkerhedsudstyr som for B-biler.

Deltagergebyr kr. 1.000,00, og tilmelding senest 11. marts 2018

Der er ingen forsikringer knyttet til arrangementet, og deltagelsen foregår alene på deltagerens eget ansvar. HMS bærer intet ansvar for skader på hverken deltagende biler/fører eller for skade på banen eller tilhørende faciliteter.

 

Ansvarlig: Uffe Madsen tlf. 4036 3175 mail: [email protected].