Hillclimb/Sprint


Hillclimb/Sprint løbsoversigt 2017.

Der er følgende HMS løb for indregistrerede Historiske- og Vægt/effekt klasser

8. april
Hillclimb/Sprint kursus på Fyn, Svendborg

29. april
Træning og banesprint på Sjællandsringen, Sjælland. 1.afdeling af mesterskabet

17. juni
Hillclimb Gl. Skørping i Gl. Skørping, Nordjylland. 2
.afdeling af mesterskabet

12. august
Munkebjerg Sprint i industrikvarteret Vejle, Jylland. 3
.afdeling af mesterskabet

13. august
Munkebjerg Hilclimb 
på Munkebjerg Vejle, Jylland. 4.afdeling af mesterskabet

26. august
Classic Sprint i Silkeborg, Jylland. 5
.afdeling af mesterskabet

16. september
Hillclimb Frijsenborg i Frijsenborg, Jylland. 6
.afdeling af mesterskabet

30. september
Det Fynske Bakkeløb i Svendborg, Fyn. 7
.afdeling af mesterskabet


Hillclimb/Sprint klasser 2017

Klasser for biler med historisk national eller international vognbog. 
Periode A-J , til og med 31/12-1990

Tekniske specifikationer i henhold til Reglement 9
Seriefremstillede, ikke-modificerede T og GT samt førkrigsbiler

A klasser jf. Regler for Hillclimb
1 A periode A,B.C,D samt E optil 31/12-55 alle ccm
2 A periode E,F fra 1/1-56 til 31/12-65 alle ccm
3 A periode G,H fra 1/1-66 til 31/12-76 alle ccm
4 A periode H,I,J fra 1/1-77 til 31/12-90 alle ccm


Competition, Modificerede CT,GTS og GTP
B klasser jf. Regler for hillclimb

5 B periode E-J fra 1/1-56 til 31/12-90  0-1000 ccm
6 B periode E-J fra 1/1-56 til 31/12-90  1000-1300 ccm

7 B periode H,E,J fra 1/1-72 til 31/12-90  over 1600 ccm


Klasser for biler med rally vognbog. Vægt/effekt klasser. 
Årgang op til 31/12-90

Bilens alder bestemmes af dens tekniske specifikationer. Ikke af første registreringsdato. 

Ikke- modificerede biler 
A klasser 
Tekniske specifikationer i henhold til reglement for hillclimb, manøvre- og specialprøver

8 A vægt/effekt over 12,0 kg/hk
9 A vægt/effekt mellem 12,0-8,00 kg/hk
10 A vægt/effekt mellem 8,0 -6,0 kg/hk

Competition, Modificerede biler
B klasser
Tekniske specifikationer i henhold til reglement for hillclimb, manøvre- og specialprøver 

11 B vægt/effect over 6 kg/hk 
12 B vægt/effekt 6 kg/hk og derunder.


 

Sikkerheds reglement 2017 Hillclimb, manøvre- og specialprøver: 

A-klasser:

· Advarselstrekant
· Sikkerhedsseler, minimum 3-pkt.
· FIA godkendte hjelme, tidligere FIA godkendte hjelme med udløb 31. december 2012 eller senere eller nationalt godkendte hjelme ifølge tillæg 10.
· Nødhjælpspakke, minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse.
· Håndslukker med manometer og minimum 2 kg. nettoindhold, anbragt i kabinen eller bagagerum. Slukkeren skal være forsvarligt fastgjort.
· Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager 2.kører, så kun én kniv.


B-klasser:

· Advarselstrekant
· Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse.
· Sideruder forsynet med antisplintfilm iht. regl. 2, pkt. 253.11 eller iht. historisk reglement.
· Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager 2.kører, så kun én kniv.
· Sikkerhedsbur iht. regl. 2 pkt. 253.8 eller i henhold til historisk reglement.
· Håndslukkere iht. Regl. 2, 253.7.3. Det kræves ikke, at der er monteret brandslukningssystem.
· FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
· FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
· FIA godkendte hjelme eller tidligere FIA godkendte hjelme med national forlængelse. Ifølge Tillæg 10.
· FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal fremgå af broderet mærke i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er gældende.


For både A- og B-klasser gælder følgende:

· Deltagere i åbne biler skal anvende enten åbne hjelme samt briller af splintfrit materiale, eller lukkede hjelme med visir.
· For biler i periode A-E, hvor der iht. det historiske reglement ikke er krav om styrtbøjle, anbefales det kraftigt at montere en sådan. Det præciseres, at deltagere med disse biler bør udvise    ekstraordinær ansvarlighed under udøvelsen af konkurrencen.
· For alle deltagende biler med bur (alle B klasser samt A klasser, hvor der er påmonteret bur), gælder at der skal foreligge et burcertifikat. 
· For deltagende biler i både de historiske klasser samt i vægt/effekt klasserne gælder i 2017 frie dæk (dog med mønster)
E mærkede dæk er undtaget og det er tilladt at anvende dæk, der er mærket ”Not for Highway use” og ” For racing only”.  Brug af slickdæk (dæk uden mønster) er forbudt. Der skal et vilkårligt sted på dækket være minimum 60 cm mønsterkant pr. 10 cm trædeflade.  Brug af pigdæk er forbudt.  Kun dæk med støbt mønster må anvendes. Dog må dækkets mønster ved skæring ændres efter dækfabrikantens/importørens anvisninger.  Alle øvrige regler nævnt i app K, afsnittene fra 8.4.1 til og med 8.4.8, er fortsat gældende. 

Påtænkte ændringer for 2018. I forbindelse med indførelse af krav om FIA godkendte dæk i 2018 afventes producenternes tilbud om dæk til rally i størrelserne 10” til 17” Under forudsætning af at FIA dæklisten kommer til at indeholde et passende udvalg i disse størrelser, kan der blive krav om anvendelse af dæk fra FIA listen.HMS Hillclimb/Sprint Gruppen

v/Søren Duun

Bestemmelser for bure    Mesterskabs regler  Hillclimb/Sprint sæson 2017      

Reglement 9      
     Reglemenet 253 Sikkerhed          18 Sikkerhedsudrustning       

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Sæson 2016

Link til vor flotte film fra Munkebjerg Hillclimb 2014
Løbskalenderen 2016:

16/4  - Forårskursus. Kursus for debutanter (datoen er ikke på plads men sæt et forløbigt kryds)

7-8/5 - Historic Masters Jyllandsringen. Banesprint 4 heat ! Historisk baneløb og sprint DMRacing.dk

11/6 -  Nordjyllands hillclimb

6/8   -  Munkebjerg Sprint (hillclimbkursus samme dag)

7/8   -  Munkebjerg hillclimb

27/8  - Silkeborg Sprint (hillclimb kursus samme dag)

17/9  - Fyn hillclimb

 


Mesterskabsreglerne med ny klasseinddeling.


Læg mærke til at periode J bilerne op til 31/12-90, er inviteret med både i historiske og vægteffekt klasser.
Og der er ny inddeling i historiske klasser: 0-1000 ccm og 1000-1300 ccm . Alle årgange.

Og så lidt om dæk:
Ved nærlæsning af det historiske reglement er det klart at dæk i DK skal være E mærkede
(Ikke E eller DOT mærkede) Det er rettet til i reglementet.

Og så en mindre ændring af præmieringen:
På løbsdagen præmieres alle klasser med 1,2,3 præmie.
De 2 mesterskaber, vægt/effekt og historiske, præmieres udfra points opnået i klassen
med 1,2 og 3 plads i de 2 mesterskaber.

De komplette mesterskabsregler kan downloades herunder.


Klasser

Konkurrencen udskrives i flg. klasser:

Klasser for biler med historisk national eller international vognbog. Periode A-J , til og med 31/12-1990
Tekniske specifikationer i henhold til FIA app.K

A klasser jf. Regler for Hillclimb 
Seriefremstillede, ikke-modificerede T og GT samt førkrigsbiler 

1 A periode A,B.C,D samt E optil 31/12-55 alle ccm
2 A periode E,F fra 1/1-56 til 31/12-65 alle ccm
3 A periode G,H fra 1/1-66 til 31/12-76 alle ccm
4 A periode I,J fra 1/1-77 til 31/12-90 alle ccm

B klasser Competition, modificerede CT, GTS og GTP B klasser jf. Regler for hillclimb

5 B periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90 0-1000 ccm
6 B periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90 1000-1300 ccm
7 B periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90 1300-1600 ccm
8 B periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90 over 1600 ccm
Klasser for biler med rally vognbog.
Vægt/effekt klasser. Årgang op til 31/12-90
Bilens alder bestemmes af dens tekniske specifikationer. Ikke af første registreringsdato.

Ikke- modificerede biler
A klasser Tekniske specifikationer i henhold til reglement for hillclimb, manøvre- og specialprøver

9 A vægt/effekt over 10,0 kg/hk 
10 A vægt/effekt 10,0 - 6,0 kg/hk

Modificerede biler B klasser
Tekniske specifikationer i henhold til reglement for hillclimb, manøvre- og specialprøver

11 B vægt/effect over 6 kg/hk
12 B vægt/effekt 6 kg/hk og derunder

VEDHÆFTEDE FILER

 Mesterskabsregler MHS hillclimb 2016.pdf
Mesterskabsregler HMS Hillclimb & Sprint 2016
(174.81 KiB) Downloadet 75 gange

 
Sikkerhedsregler for Hillclimb, Manøvre- og Specialprøver

 

Hej Alle
Så er sikkerhedsreglerne godkendt af Rallyudvalget.
Det er altså de krav vi stiller til sikkerhedsudstyr og personlig udrustning
ved alle årets arrangementer. Og der er en opdeling i A og B klasser.
Der kommer nogle redaktionelle rettelser når den endelige version udkommer
fra DASU og kravet til vægtindhold i brandslukkerne bliver justeret så det
matcher alle godkendt typer indhold
God fornøjelse med læsningen. Er der spørgsmål det så er det nu !
Værsgo´


Sikkerhedsudstyr ved hillclimb, manøvre- og specialprøver

A-klasser:
Advarselstrekant
Sikkerhedsseler, minimum 3-pkt
FIA godkendte hjelme, tidligere FIA-godkendte hjelme med national
forlængelse eller nationalt godkendte hjelme. Ifølge Tillæg 10
Nødhjælpspakke, minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse
Brandslukker med manometer og minimum 2 kg nettoindhold, an-
bragt i kabinen eller bagagerum monteret jf. regl. 2 pkt. 253.7.4.3.
Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv.

B-klasser:
Advarselstrekant
Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse
Sideruder forsynet med antisplintfilm i henhold til reglement 2 art. 253.11 eller i henhold til historisk reglement.
Sikkerhedsbur overholder pkt 253.8 eller i henhold til det historiske reglement.
Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv.
Ildslukkere i henhold til reglement 2 art. 253.7.3 sikkerhedsbestemmelser. Det kræves ikke, at der er monteret ildslukningssystem. Brandslukkere med manometer og minimum 4 kg nettoindhold, evt. fordelt på 2 slukkere, anbragt let tilgængeligt for såvel førstekører som andenkører.
FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
FIA godkendte hjelme, tidligere FIA godkendte hjelme med national
forlængelse eller nationalt godkendte hjelme. Ifølge Tillæg 10.
FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal
fremgå af broderet mærke i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er
gældende.

For både A- og B-klasser gælder følgende:
Deltagere i åbne biler skal anvende hjelme samt briller af splintfrit materiale eller lukkede hjelme med visir.
For biler i periode A-E, hvor der i henhold til det historiske reglement ikke er krav om styrtbøjle, anbefales det kraftigt at montere en sådan. Det præciseres, at deltagere med disse biler     bør udvise ekstraordinær ansvarlighed under udøvelsen af konkurrencen.

 

Hilsen
HMS Vejsportgruppe
HMS klasserepræsentant
Søren Duun