Reglementer og Klasser 2017

Reglementer og Klasser for 2017 Baneløb og Hillclimb/Sprint


 

Baneløb sæson 2017 Klasser, Divisioner og reglementer


Historisk Sportsligt Reglement 2017


Youngtimer Sportsligt Reglement 2017


 


 

Hillclimb/Sprint sæson 2017 Klasser, Reglementer og Mesterskabsregler

Mesterskabs regler  Hillclimb/Sprint sæson 2017    

Dæk bestemmelser for sæson 2017 alle Hillclimb klasser 1-12

Så nu skriver vi det ind i mesterskabsreglerne som står i det historiske reglement 9.1 så det kommer til at gælde for alle A og B-klasser i Hillclimb : klasse 1-12

9.1.5 Nationale regler for dæk til historiske biler, der anvendes til rally ( og hillclimb )
I 2017 er følgende nationale regler gældende for dæk til biler med historisk vognbog (HTP, NHTP og nat), der anvendes til rally: 

-Kravet i App k 8.4.1 om E mærkede dæk er undtaget og det er tilladt at anvende dæk,der er mærket ”Not for Highway use” og ” For racing only”.
-Brug af slickdæk (dæk uden mønster) er forbudt. Der skal et vilkårligt sted på dækket være minimum 60 cm mønsterkant pr. 10 cm trædeflade.
-Brug af pigdæk er forbudt.
-Kun dæk med støbt mønster må anvendes. Dog må dækkets mønster ved skæring ændres efter dækfabrikantens/importørens anvisninger.
-Alle øvrige regler nævnt i app K, afsnittene fra 8.4.1 til og med 8.4.8, er fortsat gældende. 

Påtænkte ændringer for 2018. I forbindelse med indførelse af krav om FIA godkendte dæk i 2018 afventes producenternes tilbud om dæk til rally i størrelserne 10” til 17” Under forudsætning af at FIA dæklisten kommer til at indeholde et passende udvalg i disse størrelser, kan der blive krav om anvendelse af dæk fra FIA listen.

Søren Duun
HMS klasserepræsentant Hillclimb

Reglement 9          Reglement 253 Sikkerhed          18. Sikkerhedsudrustning – rally (Tidligere tillæg 13)   

Bestemmelser for bure